Нүүр хуудас / БОНХАЖ-ын сайдын тушаал / БОАЖС-н 2016 оны А-32 дугаар тушаал Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай

БОАЖС-н 2016 оны А-32 дугаар тушаал Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай

БОАЖС-н тушаал А-32

Тухай root