Нүүр хуудас / ЦУОШГазрын даргын тушаал / ЦУОШГ-ын даргын А-95 дугаар тушаал үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай

ЦУОШГ-ын даргын А-95 дугаар тушаал үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай

ЦУОШГ ХӨРӨНГӨ АКТЛАХ 2021-А-95

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ЦУОШГ-н даргын тушаал 2021 оны А-59 дүгээр тушаал Хөрсний бохирдол, цөлжилт судалгааны 1500 цэгээс сорьц авах зардал гаргах тухай

ЦУОШГ-н даргын тушаал А-59