Мэдээлэл үйлчилгээний тайлан

УЦУОШТ-ИЙН 2023 ОНЫ “МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧИЛАХ ӨДӨР”-ИЙГ ХОНГОР, ОРХОН  СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2023 оны 03 дугаар сарын 21                                                                                   Дархан сум Зорилго: УЦУОШТ-ийн үйл ажиллагаа, цаг уурын мэргэжилийг сурталчилж, сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа өгөх Зорилт: 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Шарын гол сумын 6 дугаар сургуулийн 10-12 дугаар ангийн 126 сурагч, 03 дугаар сарын 13-ны өдөр Орхон сумын 8 дугаар сургуулийн 135, нийт 261 сурагчдад

УЦУОШТ-ИЙН 2023 ОНЫ “МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧИЛАХ ӨДӨР”-ИЙГ ХОНГОР, ОРХОН  СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН Read More »

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ЧӨЛӨӨТ СЭДВЭЭР АХА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

10 дугаар сарын 26-нд төвийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “АХА тэмцээн” албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдсан. Тэмцээний зорилго нь албан хаагчдад хууль эрх зүйн мэдлэг олгож, хувь хүний чадамжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой. Тэмцээнд 22 албан хаагч оролцож, хөтлөгч бэлтгэсэн 100 асуултын дагуу оролцогч тус бүрээс асуулт асууж хасагдах журмаар явуулсан. 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ЧӨЛӨӨТ СЭДВЭЭР АХА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Read More »

УЛААНБААТАР ХОТНОО “ГАМШГИЙН ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

10 дугаар сарын 26, 27-нд Улаанбаатар хотноо “Гамшгийн эрсдлийг бууруулах газар”, “Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг”-ээс хамтран зохион байгуулсан “Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо” сургалтанд Ховд, Увс, Архангай, Дархан-Уул Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Өмнөговь зэрэг аймгийн 56 эмэгтэйчүүд, тус төвийн ХААЦУ-ын техникч Л.Гүнжидмаа сургалтанд оролцлоо. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог дэмжин идэвхжүүлэхэд салбар, салбарын эмэгтэйчүүдийн хамтран

УЛААНБААТАР ХОТНОО “ГАМШГИЙН ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Read More »