Мэдээ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ АЖИЛТАН АЛБА ХААГЧИДТАЙ ХАМТАРСАН ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛАЛТ ХИЙЛЭЭ

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2021.09.28-ны 23/354 дугаартай албан бичгийг хэрэгжүүлж ажилласан.             Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн албаны ажилтан алба хаагчидтай хамтарсан дадлага сургуулийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулснаар Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв болон Улаан загалмайн хүмүүнлэгийн тусламжийн байгууллагуудын болзошгүй гамшиг ослын үед ажиллах ...

Дэлгэрэнгүй

“ ЁС ЗҮЙТЭЙ ТӨРИЙН АЛБА ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАСАН НЭГДСЭН СУРГАЛТ

10 дугаар сарын 04-нд олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд Удирдлагын академийн доктор профессор багш н.Батжаргалаар “Ёс зүйн зан байдал, сайн чанарын хандлага” сэдэвт 4 цагийн сургалтанд нийт 41 албан хаагчид танхим, цахимаар бүрэн хамрагдаж, дээрх сэдвийн хүрээнд хувийн мэдлэгээ нэмж чадсан. Эцэг эхийн зөвлөл нь Гэр бүлд дэх хүүхэд ...

Дэлгэрэнгүй