“ЭРТ СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ, ЭРТНЭЭС АРГА ХЭМЖЭЭ АВЬЯ” ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААНЫ ДҮН ГАРЛАА