Нүүр хуудас / ЦУОШГазрын даргын тушаал / Цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын А-49 Мэдээ дамжуулах гэр интернет, сим карт худалдан авахад зориулж зардал гаргах тухай

Цаг уур орчны шинжилгээний газрын даргын А-49 Мэдээ дамжуулах гэр интернет, сим карт худалдан авахад зориулж зардал гаргах тухай

ЦУОШГ-н даргын тушаал А-47

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ЦУОШГ-н даргын 2021 оны А/66 дугаар тушаал Уур амьсгалын шинэчилсэн стандарт норм батлах тухай

ЦУОШГ-г даргын тушаал A-66