Нүүр хуудас / ЦУОШГазрын даргын тушаал / ЦУОШГ-н даргын тушаал 2021 оны А-59 дүгээр тушаал Хөрсний бохирдол, цөлжилт судалгааны 1500 цэгээс сорьц авах зардал гаргах тухай

ЦУОШГ-н даргын тушаал 2021 оны А-59 дүгээр тушаал Хөрсний бохирдол, цөлжилт судалгааны 1500 цэгээс сорьц авах зардал гаргах тухай

ЦУОШГ-н даргын тушаал А-59

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ЦУОШГ-н даргын 2021 оны А/66 дугаар тушаал Уур амьсгалын шинэчилсэн стандарт норм батлах тухай

ЦУОШГ-г даргын тушаал A-66