Нүүр хуудас / ЦУОШГазрын даргын тушаал / ЦУОШГ-Н ДАРГЫН 2021 ОНЫ А/12 ДУГААР ТУШААЛ ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛЛАГА САЛБАР, НЭГЖИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ

ЦУОШГ-Н ДАРГЫН 2021 ОНЫ А/12 ДУГААР ТУШААЛ ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛЛАГА САЛБАР, НЭГЖИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ

ЦУОШГ-ын даргын тушаал А-12

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ЦУОШГ-н даргын тушаал 2021 оны А-59 дүгээр тушаал Хөрсний бохирдол, цөлжилт судалгааны 1500 цэгээс сорьц авах зардал гаргах тухай

ЦУОШГ-н даргын тушаал А-59