Нүүр хуудас / БОНХАЖ-ын сайдын тушаал / БОАЖС-ын 2020 оны А/298 дугаар тушаал Ус цаг уурын тусгай хэрэгцээний урьдчилсан болон горимын мэдээний нэр төрөл, үйлчилгээний үнэ тариф батлах тухай

БОАЖС-ын 2020 оны А/298 дугаар тушаал Ус цаг уурын тусгай хэрэгцээний урьдчилсан болон горимын мэдээний нэр төрөл, үйлчилгээний үнэ тариф батлах тухай

БОАЖС-н тушаал 2020-A-298

Тухай root