Нүүр хуудас / ЦУОШГазрын даргын тушаал / Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын даргын 198 дугаар тогтоол

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын даргын 198 дугаар тогтоол

Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах, үнийг шинэчлэн батлах тухай Төрийн өмчийн хорооны 198 дугаар тогтоол

Тухай root

Дахин шалгана уу!

ЦУОШГ-н даргын тушаал 2021 оны А-59 дүгээр тушаал Хөрсний бохирдол, цөлжилт судалгааны 1500 цэгээс сорьц авах зардал гаргах тухай

ЦУОШГ-н даргын тушаал А-59