Нүүр хуудас / Сургалт, семинар / УЦУОСМХ-ЭЭС” УУР АМЬСГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СИСТEМИЙН ХЭРЭГЛЭГЭЭ, АШИГЛАЛТ”СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

УЦУОСМХ-ЭЭС” УУР АМЬСГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СИСТEМИЙН ХЭРЭГЛЭГЭЭ, АШИГЛАЛТ”СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

Тухай root

Дахин шалгана уу!

УЦУОШТ-ИЙН 2021 ОНЫ САЛБАР КОМИССИЙН БОЛОН АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сургалтын зорилго: Төрийн албан хаагчийн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах  тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх ...