Нүүр хуудас / Сургалт, семинар / “ ЁС ЗҮЙТЭЙ ТӨРИЙН АЛБА ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАСАН НЭГДСЭН СУРГАЛТ

“ ЁС ЗҮЙТЭЙ ТӨРИЙН АЛБА ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАСАН НЭГДСЭН СУРГАЛТ

  • 10 дугаар сарын 04-нд олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд Удирдлагын академийн доктор профессор багш н.Батжаргалаар “Ёс зүйн зан байдал, сайн чанарын хандлага” сэдэвт 4 цагийн сургалтанд нийт 41 албан хаагчид танхим, цахимаар бүрэн хамрагдаж, дээрх сэдвийн хүрээнд хувийн мэдлэгээ нэмж чадсан.
  • Эцэг эхийн зөвлөл нь Гэр бүлд дэх хүүхэд хамгаалалын тухай ойлголт,  цахим орчин ба боломж, хүүхдэд учирч болох эрсдэл, гэр бүлийн хүчирхийлэлээс сэргийлэх, эцэг, эх, гэр бүлийн үнэ цэнэ, үүрэг хариуцлага, хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Дархан-Уул аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн улсын байцаагч А.Мягмаржаргалыг уриж албан хаагчдын сонирхсон зөвлөмж зөвлөгөө өгсөн.
  • ХАБЭА ОТБЗ-өөс ХАБЭА Эрсдлээс хамгаалах, илрүүлэх, байууллагын ҮЭХ-ноос “Зөв хөтөч” сургалтын төвөөс “Хувь хүний менежмент” сэвэдтэй багц сургалтыг авч төвийн 34 албан хаагч хамрагдаж “Гэрчилгээ”-г гардаж авсан.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

УЦУОШТ-ИЙН 2021 ОНЫ САЛБАР КОМИССИЙН БОЛОН АЛБАН ХААГЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сургалтын зорилго: Төрийн албан хаагчийн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах  тухай Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх ...